“Vóór het MKB. Dóór het MKB.”

CYCURE is het cybersecurity risicomanagement advies en affiliate marketing platform dat Spru.IT ontwikkelt rondom het Situationele Procesverbetering In CYbersecurity (SPICY) adviesinstrument. CYCURE’s waardepropositie laat zich als volgt samenvatten:
  1. Cycure VERBINDT: MKB eindgebruikers en cybersecurity specialisten. 
  2. Cycure MEET: inzicht en transparantie door benchmarking en dienstbeoordelingen 
  3. Cycure ADVISEERT: situationeel, incrementeel en proportioneel
  4. Cycure VORMT: naar bewustwording in risicomanagement